O zbirki

Ta stran temelji na EPrints 3, ki je bil razvit na 'University of Southampton'. Prilagoditve za potrebe FGG je sprogramiral Miha Peternel.

Kontaktne informacije

Če povezava ne deluje, ni dostopa do DRUGG ali pa so problemi z delovanjem. Obrnite se na: fgg@fgg.uni-lj.si.

Na vprašanja pri vnosih del odgovarja: drugg@fgg.uni-lj.si.

Ostalo dopisovanje, ki je povezano s to zbirko, naj poteka preko: drugg@fgg.uni-lj.si.